Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Větrání suterénu, stejně jako větrání všech obydlí, je nezbytné pro zajištění čerstvého čerstvého vzduchu. Díky organizované výměně vzduchu se sklep nebo přízemí stávají vhodné jako sklad, sklad pro zeleninu nebo ovoce.

Pokud se vypořádáte se zlepšením suterénu vážněji, pak se v této oblasti může ubytovat bazén, garáž nebo domácí posilovna. Větrání suterénu v soukromém domě má však své vlastní vlastnosti. Budeme o nich podrobněji hovořit v našem článku. Prozkoumejme pravidla pro zajištění větrání v suterénu při přirozeném větrání, stejně jako v případě nuceného větrání.

Vlastnosti vytvářejí rezidenční mikroklima

Existuje spousta důvodů, proč se zabývat zařízením plně funkčního, řádně fungujícího systému větrání sklepů. Týkají se jak zachování stavební struktury, tak poskytování atmosféry příznivé pro život.

Stagnace vzdušných hmot, nedostatek větrání vede k tomu, že houby a plísně ovlivňují všechny objekty v místnosti - od věcí a výrobků až po stěny a základy.

Čerstvé zemědělské produkty uložené ve sklepě vyžadují zvláštní podmínky. Kromě určité teploty a vlhkosti je důležitá výměna vzduchu, aby se zabránilo vzniku hniloby nebo plísní.

Pro vytvoření příjemného mikroklima v chalupě je důležité, aby jak sklep, tak podkroví i všechny ostatní technické a obytné prostory byly vybaveny větracím systémem. Proto jsou metody jeho zařízení promyšlené i při plánování, kdy je projekt prováděn doma.

Mezi nejrozumnější metody patří uspořádání přívodních a výfukových kanálů, jakož i otvorů ve stěnách, které zajišťují přirozenou výměnu vzduchu.

Aby byla zajištěna výměna vzduchu bez ohledu na přítomnost osoby a byla udržována komfortní mikroklima v suterénu, používají se základní ventilační metody - jsou provedeny větrací otvory a organizována přirozená ventilace.

Pokud neberete v úvahu instalaci speciálního elektrického zařízení, ventilační systém je založen na dobře známých fyzikálních zákonech: ohřátý vzduch stoupá nahoru a opouští místnost potrubím a chladný vzduch vstupuje dovnitř a nahrazuje ji druhou trubkou.

Tento princip je založen na dvoutrubkovém systému výměny vzduchu.

Použijte jednodušší verzi s jedním potrubím - když čerstvý vzduch vstupuje skrz otvory ve stěně nebo základu, a odchází přes nahoru.

Jedno z nejjednodušších řešení pro suterénní větrání. Schéma je jednoduché, srozumitelné a přístupné, ale je nutné jej začít předem navrhovat, aby bylo možné jej realizovat v procesu budování stěn a střech

Při konstrukci jakéhokoliv systému s použitím větracích trubek je důležité, kde je uspořádán přívod vzduchu a do jaké výšky mají být kanály vedeny. Také vypočítávají délku a průměr potrubí tak, aby ventilační systém pracoval s maximálním efektem.

Druhy suterénního větrání

Ventilační systémy suterénů domácností jsou klasifikovány podle obecných zásad. Například podle způsobu uspořádání tlaku pohybujícího se vzduchu jsou přirozené nebo nucené.

Vezměte v úvahu vlastnosti obou typů, protože konstrukční rozdíly ovlivňují výběr materiálů a způsob instalace.

Možnost č. 1 - přirozená výměna vzduchu

Pro organizování oběhu vzdušných hmot bez připojení přídavného zařízení je nutné vytvořit podmínky, za kterých by k výměně vzduchu docházelo pouze z důvodu rozdílu tlaku a teploty. Jedná se o variantu odvětrávání větrání obytných prostor.

Princip činnosti je jednoduchý: prostor sklepa je naplněn studeným vzduchem z ulice, vstupující vzduchovými vstupy a trubkami, a strávené prostředí je vypouštěno do výfukového potrubí.

Dvě možnosti uspořádání větrání v chatě. První řešení je optimální pro sklepy spojené s obytnými prostory, druhé - pro sklepy a sklepy se samostatným vchodem

Výhody přirozených větracích zařízení - snadná instalace a nízké náklady na nákup komponent. Můžete si koupit trubky a instalovat je sami.

Jednoduchý systém přirozené cirkulace v zařízení má nevýhody. Hlavní je závislost na vnějších faktorech. Kvalita výměny vzduchu může trpět prudkými změnami teploty nebo tlaku, jakož i takovými atmosférickými jevy, jako je silný vítr nebo prodloužený déšť.

Navrhování přirozeného systému je nejlepší provést předem, dokud nebudou postaveny zdi. Je nutné vyzvednout potrubí požadované sekce, přemýšlet nad jejich umístěním.

Jaké prvky jsou potřebné pro zařízení suterénního větracího systému je možné zjistit až po analýze návrhu konkrétního sklepního prostoru. Existují však komponenty, které lze nazvat univerzální:

Hlavní linka pro přívod čerstvého vzduchu je vedena zdí nebo základem směrem ven, zatímco ulice je chráněna mřížkou před troskami a hlodavci. Pro zařízení výfukového potrubí pomocí potrubí nebo potrubí je vnitřek vybaven sběračem kondenzátu a venku - se štítem nebo deflektorem. Ve spodní části suterénu, zřídka ve zdi, je umístěno několik větracích otvorů - krátké kanály, které zajišťují proudění vzduchu v suterénu. Pokud suterén obsahuje několik místností nebo má složitou konfiguraci, jsou do dvojice přívodních a výfukových kanálů přidány vnitřní ventilační kanály

Několik doporučení pro instalaci:

  • Výfukový kanál je umístěn co nejvýše . Tradičně vede od stropu suterénu ke střeše budovy a jde o 0, 5-0, 6 m nad střešní krytinu.
  • Kukla je uspořádána podél vnější stěny nebo rovnoběžně s jednou z hlavních stěn, pokud jsou k ní připojeny další místnosti, například koupelny.
  • Vstupní potrubí je instalováno nad cementovou základnou nebo podlahovou krytinou suterénu, ve výšce 0, 3-0, 4 m, jeho druhý konec je přiveden ven nad zem.
  • Průměrné rozměry potrubí a potrubí jsou 120-150 mm, pro velké sklepy se používají výrobky do 200 mm.

Pokud porušíte základní pravidla, můžete mít problémy. Například, pokud je konec výfukové trubky snížen alespoň o 0, 2-0, 3 m pod strop, pak se v místnosti objeví vlhkost - stagnace vzduchu pod stropem povede ke vzniku plísně.

Možnost č. 2 - nucené větrání

Mnozí se zastaví u zařízení přirozeného systému větrání v suterénu a nemyslí na skutečnost, že z důvodu přírodních faktorů ztrácí svou účinnost.

Obezřetnější majitelé budov jdou dále - doplňují design zařízení nucené cirkulace vzduchu. Jednoduše řečeno, ventilátory jsou instalovány v potrubí.

Pokud z nějakého důvodu dojde ke stagnaci vzduchu, aktivují se ventilátory na sacím a výfukovém potrubí, což vede k plné cirkulaci.

Jak zjistit, zda je potřeba instalovat další zařízení? Pokud pochází z ulice nebo z obývacího pokoje, cítíte nedostatek čerstvého vzduchu a snažíte se větrat suterén - přirozené větrání neřeší.

Pokud je obydlí vybaveno v suterénu nebo suterénu, může se vyskytnout problém v proudění příliš studeného vzduchu skrz vstupy, zejména v zimním období.

Chcete-li se dostat dovnitř již zahřátých vzduchových hmot, nainstalujte topení nebo klimatizaci. Systém je navíc vybaven přídavnou zvukovou izolací a vysoce kvalitními vzduchovými filtry.

Jaký druh větrání je lepší zvolit? Má se za to, že kombinovaná metoda je nejúčinnější, když s nedostatečnou účinností přirozené cirkulace je možné použít nucenou.

Příčiny zatuchlého vzduchu mohou být v nedostatečném přítoku a v nesprávném průměru výfukového potrubí a v teple, které je právě nastaveno na ulici. Cenově výhodný ventilátor připojený k napájecímu zdroji skutečně pomáhá v takových časech.

Obvykle se ventilátory a jiná zařízení „odpoutávají“ v offseason, kdy se provádí výměna vzduchu kvůli rozdílu teplot a tlaku.

Při mrazu je často nutné uzavřít vstupní zařízení v důsledku příliš nízké teploty přiváděného vzduchu a v létě použít ventilátory nebo klimatizační jednotky.

Pravidla pro instalaci potrubí

Neexistuje univerzální schéma pro uspořádání ventilačního systému - vše záleží na objemu místnosti, na struktuře budovy jako celku, na klimatických podmínkách a dokonce i na materiálu, ze kterého je dům postaven.

Proto zvažujeme obecná pravidla, která mohou být užitečná při instalaci ventilačních kanálů.

Vlastnosti plánování a výpočtů

Důležité body - správně vypočítat velikost součástí a zvolit místo jejich instalace.

K vybavení chaty určené k trvalému pobytu je vhodné vypracovat návrh systému nuceného větrání. Může pracovat offline a nezávisí na přírodních faktorech.

Pro instalaci bude vyžadovat:

  • potrubí pro výfukové a sací kanály;
  • ventilátory nebo jiné vstřikovací jednotky;
  • přívod vzduchu pro vstupní kanál;
  • deflektor nebo clona pro výfukové potrubí;
  • difuzory, odbočky a adaptéry pro připojení potrubí.

Trubky z azbestu a cementu se používají méně a méně často kvůli své křehkosti, vlastnostem dopravy a instalace. Nemusí se však zahřívat a jsou poměrně levné.

Častěji se používají plastové a ocelové pozinkované výrobky. První z nich se vyznačuje snadným zpracováním a nízkou hmotností, druhou je trvanlivost a dlouhá životnost.

Jedním z nejběžnějších prvků pro větrací systém sklepů a sklepů je kanalizační potrubí, jehož průřez závisí na velikosti místnosti.

Jak určit průměr kanálů? Pro uspořádání velké garáže, bazénu nebo suterénního hostinského pokoje je lepší pozvat odborníky, kteří používají komplexní algoritmus pro výpočet všech faktorů.

Ale pro instalaci ventilačního systému v malém suterénu soukromého domu můžete použít univerzální schéma počítání.

Předpokládejme, že potřebujeme vzduchové kanály pro malý suterén o rozloze 10 m². Vynásobte toto číslo průměrným koeficientem - předpokládá se, že pro každý čtverec. čtvereční metr vyžaduje 26 cm² plochy potrubí: 10 x 26 = 260 cm² .

Pak zjistíme poloměr podle vzorce: R = √ (T / π): √ (260: 3, 14) = 9.1 .

Vynásobte poloměr 2, dostaneme vnitřní průměr: 9, 1 x 2 = 18, 2 cm .

Doporučený průměr potrubí pro potrubí je tedy přibližně 18 cm.

Můžete také použít tabulky, které poskytují výrobcům vzduchovodů, nebo nástroje, které provádějí výpočty v režimu online. Výsledky budou přesnější.

Doporučení pro instalaci

Předpokládejme, že suterén v domě je již vybaven nebo je ve výstavbě. Pořadí instalace výfukového potrubí a přívodu vzduchu není důležité.

Ve stropě je třeba udělat otvor pro potrubí, s ohledem na to, že jde výš - buď přes obytné prostory, nebo podél ulice, v blízkosti zdi, ale v izolované verzi. Nejčastěji je toto místo v rohu, v blízkosti komína nebo tepelně izolované zdi.

Doporučujeme, abyste se seznámili s pravidly pro konstrukci větracího průchodu střešní montáží.

Krabice nebo trubka se vloží do otvoru tak, aby nespadla pod strop o více než 100 mm. Zbývající volný prostor je vyplněn maltou a ohříván.

Kanál je odstraněn nad střechou ne méně než 0, 6 m, někdy však výška segmentu nad povrchem střechy dosahuje 1, 5 m. Horní část je opatřena hledím, které zabraňuje vnikání nečistot a vlhkosti do kanálu. Pokud instalujete jiný deflektor, můžete počítat s nárůstem tahu.

Vlhkost se bude usazovat na rozdílu teplot na vnitřních stěnách potrubí, takže ve spodní části je instalován kolektor kondenzátu, který je třeba pravidelně uvolňovat, pokud se voda přirozeně neodpařuje.

Pak pokračujte k instalaci napájecího vedení. V opačném rohu nebo proti zdi upevněte druhou trubku. Jeho konec by měl být co nejblíže k podlaze - nejlépe ve vzdálenosti 0, 2-0, 4 m.

Skrz díru v suterénu potrubí je odvezen na ulici a zvednut nad povrchem. Horní část je opatřena mřížkou nebo síťovinou.

Čím nižší je vstupní otvor, tím větší je rozdíl teplot a tlaku. V důsledku toho dojde k aktivnější cirkulaci vzduchu v nejnižší možné poloze vstupního kanálu.

Pokud nechcete být líní a instalujte jednoduchá zařízení na potrubí - ventily, pak může být nastaven průtok vzduchu.

Pro vytvoření nejjednoduššího nuceného systému jsou ventilátory instalovány na obou trubkách. V prodeji najdete domácí spotřebiče určené pro trubky o různých průměrech s kruhovými a obdélníkovými profily.

Ventilátor by neměl pracovat nepřetržitě. Během období, kdy je přirozené větrání dostatečné pro řádné větrání, jednoduše ho vypnou.

Po instalaci systému jej musíte otestovat. K tomu použijte jednoduchý způsob "babičky" - přineste list papíru do výfukového otvoru. S dobrou zátěží se „lepí“ do mřížky.

Namísto listu můžete použít zapálenou zápalku - nakloněním jazyka plamene můžete posoudit účinnost kapoty.

Uspořádání systému s jedním potrubím nebo jinými vadnými možnostmi ventilace je nepraktické. Za nejracionálnější a nejjednodušší se považuje přívodní a odvodní ventilace se dvěma typy vzduchovodů a prvky nuceného oběhu.

Závěry a užitečné video na toto téma

Využití automatizace v amatérském výkonu:

Názor uživatele na nucené větrání:

Které trubky jsou vhodnější pro suterénní větrání:

Pokud je dům postaven zkušenými staviteli, při ustavování nadace se stále obávají větrání v suterénu. Instalace systému do připravených stěn a podlah je mnohem jednodušší .

Ale nezoufejte, pokud je dům již postaven a ventilace nefunguje dobře - vždy můžete najít způsob, jak zvýšit jeho účinnost.

Máte nějaké dotazy ohledně uspořádání větrání v suterénu? Zeptejte se jich podle tohoto článku - naši odborníci a další návštěvníci stránek se vám budou snažit pomoci.

Pokud se chcete podělit o zkušenosti z ručního zařízení větracího systému, sdělte nám to v komentáři.

Pomozte vývoji webu a sdílení článku s přáteli!

Kategorie: